Политика по защита на лични данни

Информация за нас

Смайлка Фотография се поддържа от Петя Емилова (Администратор) – фотограф с над 10 години опит в областта на артистичната, сватбена и лайфстайл фотография.

Адресът на нашия уебсайт е: https://www.smailka.com

Контакти за връзка: privacy@smailka.com, 0896771554

 

В Смайлка Фотография обработваме и съхраняваме лични данни съобразно действащото законодателство и добрите практики в областта. Не продаваме личните Ви данни на трети лица. Отнасяме се към обработката на лични данни с изключително внимание и се стремим те да бъдат подходящо защитени. Настоящата „Политика за защита на личните данни“ („Политика“) има за цел да разясни как, защо, какви и с каква цел лични данни обработваме, а също така и да Ви информира какви са Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни.

Какво са лични данни

„Лични данни“ според Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г. (GDPR или Регламента) означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данните“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е такова, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено и по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

Какви лични данни обработваме

В Смайлка Фотография, в договорни, преддоговорни и други отношения, обработваме лични данни, които включват един или няколко от следните идентификатора: име, имейл, телефон, адрес/и за доставка или за изпълнение на услугите ни, IP адрес, от който достъпвате интернет страницата ни, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията Ви, направени към нас. При заявено от Вас съгласие за участие в наши маркетингови дейности може да обработваме и допълнителни лични данни, чиито вид, цел и срок на обработване, ако са различни от горепосочените, ще бъдат изрично посочени във формата за даване на съгласие.

Във връзка с естеството на бизнеса си, а именно художествена фотография, Смайлка Фотография обработва и снимки, които могат да служат за идентифициране на дадено физическо лице. Съгласно Чл. 85 от Регламента, както и във връзка със съображение 153 от Регламента, за целите на свободата на артистичното изразяване, всяка страна, членка на ЕС, трябва да предвиди в законова форма изключения от общите изисквания на Регламента, особено при обработка на лични данни в аудио-визуалната сфера, както и при новинарски архиви и библиотеки. Въпреки определената свобода, която подобно изключение би ни дало, Смайлка Фотография смята да продължава да обработва (вкл. публикува, разпространява, отпечатва и др.) снимки на клиентите си единствено съобразно с техните изрични съгласия и предпочитания.

Коментари

Когато посетител на сайта оставя коментар(и), при коментиращия пада отговорността, в случаите, в които предоставя някакви данни за авторството на коментара. Коментарът ще бъде видим след одобряване от администратор. При коментиране в сайта ние събираме данните, показани във формата за коментар (препоръчваме използването на псевдоними), а също и IP адреса на посетителя, както и стринг за вида на браузъра, който се ползва с цел предотвратяване на спам атаки.

Анонимизиран стринг, създаден от въведения имейл адрес (наричан също и hash) може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали я използвате. Политиката по поверителност на Gravatar е налична на адрес: https://automattic.com/privacy/ След одобряване на коментара Ви, профилната ви картина ще бъде видима в контекста на коментара Ви.

Медии

Ако качвате снимки в сайта, например като част от наши игри, промоции и други, то трябва да избягвате да качвате снимки с вградени данни за локация (EXIF GPS).

Бисквитки (Cookies)

Ако оставите коментар в сайта, може да изберете дали баузърът, който ползвате да запомни името, имейл адреса и уебсайта, които сте посочили при оставяне на коментара. Това се случва чрез бисквитка и Ви спестява въвеждането отново на данните в рамките на година. При писането на коментар имате възможност да откажете това запомняне.

За аналитични цели

За поддръжка и анализ използваемостта на сайта ползваме помощта на Google Analytics, чието използване също е възможно да поставя бисквитки във Вашия браузър и с което приложение споделяме анонимизирана информация за трафика към/от сайта, която не позволява идентифицирането на отделно лице.

Не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Защита на личната информация

Защитаваме личните данни, които събираме посредством съвременни технологични средства, както и физически, технически и административни мерки. Достъпът до сайта се извършва по SSL протокол, администрирането на сайта – също.

Съхранение на личната информация

Съхраняваме личната Ви информация в продължение на период, необходим за изпълнение на легитимния ни интерес, вкл. договорни или преддоговорни отношения, както и съобразно съгласието Ви, ако обработването е въз основа на това основание. Например, ако сте ни изпратили запитване (чрез формите в сайта ни, по телефон или друг начин), ние обработваме и пазим данни като телефон, имейл, име, т.е. тези, които са необходими, за да проведем комуникация с Вас, до момента на приключване на комуникацията, освен ако отношенията ни не прерастнат в договорни. За такъв момент приемаме (ако не е очевиден от самата комуникация) изтичането на 60 дни след последния отговор, получен от Вас, освен ако сте дали изрично съгласието си данните Ви да бъдат използвани за собствени маркетингови цели от Смайлка Фотография, като в този случай съгласието важи в рамките на 3 години от последното му даване. Определени идентификационни данни съхраняваме и в срок, съобразен със законовите изисквания за това (напр. счетоводни изисквания), както и във връзка с принципа на отчетност, заложен в GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година).

Разкриване на Ваши лични данни

За доставка и изпълнение на договорните ни отношения с Вас може да споделим Ваши лични данни (име, телефон, адрес за доставка) с куриерски фирми (Еконт, Спиди или такава по Ваш избор).

Можем да предоставяме информация и Ваши лични данни на трети лица – фотографи и фирми за фотографски услуги, с които да се явяваме съвместни администратори, само след като изискаме Вашето индивидуално съгласие за всеки конкретен случай. С тези фирми имаме сключено споразумение за защита на лични данни между съвместни администратори и сме предприели технически и организационни мерки по Регламента.

Ако се наложи поради законови изисквания, във връзка с националната сигурност, при съдебен процес или спор и/или по заявка от обществени и правителствени органи без значение на Вашето местоживеене, ние можем да разкрием Ваша лична информация на заинтересованите трети лица.

За защита на нашите потребители, както и на наши услуги или дейности, е възможно да разкрием информация за Вас, вкл. и на компетентни държавни или обществени органи, при условие, че преценим, че това разкриване е основателно необходимо и неизбежно. В случай на реорганизация, сливане или продажба на компанията и/или дейността или активите, е възможно съответната трета страна да придобие всякаква и цялата събрана лична информация.

При оставяне на коментар, той може да бъде проверен през автоматизирана система за детекция на спам.

Вашите права във връзка с данните Ви

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г., с предоставянето ни на Ваши лични данни Вие се дефинирате като субект на лични данни и като такъв притежавате определени права, а именно:

  • право на информация и достъп -> изпратете ни имейл до privacy@smailka.com, за да проверите с какви Ваши лични данни разполагаме. За ориентир и доказателство, че заявките не са с цел възползване от системата, както и за да се предотврати нежелано изтичане на информация, то ще изпращаме желаната информация само на запитвания, изпратени от имейл адреси, които вече се съдържат в нашата база и то при съвпадение на имена и имейл адрес;
  • право на корекция -> в случай, че данните Ви, които обработваме, са непълни и грешни, то имате право да поискате коригирането им;
  • право да поискате ограничаване обработването на Ваши лични данни, както и изтриването им. Имайте предвид, че изпълнението на тези дейности може да зависи от законови изисквания за срока на обработка и съхранение на лични данни;
  • право на преносимост -> може да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в структуриран вид;
  • право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако смятате, че ги обработваме незаконосъобразно;
  • право на отказ от съгласие, ако обработването на лични данни се извършва на това основание, като в определени случаи можете да оттеглите съгласието си и директно от формата, чрез която е дадено;
  • право да подадете жалба пред компетентен орган от ЕС (напр. Комисията за защита на личните данни), ако смятате, че обработваме личните Ви данни в разрез с действащата нормативна уредба.

Правата Ви на субект на лични данни може да упражнявате чрез изпращането на мейл до privacy@smailka.com

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически, физически или други усилия, застрашават поверителността на нашите услуги или на други потребители или до които по закон не се изисква достъп.

Данни за контакт

Ако желаете да се свържете с нас по повод настоящата Политика, моля пишете на имейл privacy@smailka.com

Имаме право да актуализираме, допълваме или изменяме настоящата Политика по всяко време по свое решение или поради промяна в обстоятелствата.